УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"

Укупно приказа странице

понедељак, 25. новембар 2013.

ХАИКУ-АЛБУМ / Милица МиленковићЈужна Србија, источно подножје Радана, Ображда, месна црква, снимак Мирјане Соколовић, новембар 2013, фотодокументација "Заветина", потребна сагласност за преузимање фотоса!!


(Мирослав Тодоровић: Шум и лахор, М. Тодоровић, Ниш, 2013)


    Између два пролећа рађају се, цветају, вену, шуме и дишу хаику стихови збирке Шум и лахор Мирослава Тодоровића. Једно је пролеће – пролеће радости: Радост је трешња/ коју засадих. Сада/ цветамо заједно, друго је Црно пролеће 1999. – својеврсни песнички (хаику) дневник писан ратне 1999. године, песников одговор на страдање невиних. Тако први део збирке обухвата временски период од четири годишња доба, а други свега четири месеци. Песник датира овај други циклус хаику песама: ПИСАНО – до/ЖИВЉЕНО од 24. марта до 10. јуна 1999, чиме јасно указује на апелативну форму и сачињава један несвакидашњи поетски дневник. Позиција песника је тако померена из стања припадања природи (први циклус) у улогу посматрача (други циклус) који заједно са птицама излеће из гнезда (симбол дома): Вапај сирене/ Ваздушна опасност:/ из крошње јато птица, и остаје нем, пуст, беспомоћан сред згаришта: Сред згаришта куће/ гологлав човек./ Нем, све док петлови не најаве неко ново буђење, док њихова песма свитања не замени сирене: На з/гаришту куће/ у цик праскозорја/ кукуриче петао. Овом последњом хаику песмом завршени су један круг страдања и један круг прошлости.
   Хронолошки посматрано први циклус долази након црног пролећа. Први циклус је оно праскозорје, васкрсење човека и природе које најављује пој петла. Оваква кружна структура хаику збирке Шум и лахор указује на њен дуалитет: затвореност унутар саме књиге чиме песник постиже уједначеност певања и једнакост на плану композиције (што књигу чини естетски вредном и функционалном) и отвореност исте према читаоцу који унутар задате поетске кружнице оживљава слике које је Тодоровић својим језичким стилом и песничким талентом пренео са платна природе на странице једне изузетне збирке. Зато ова збирка подсећа на албум са фотографијама из природе, хаику-албум, у којем усликани тренуци поново бивају оживљени у свести читаоца, али тако да тамо изазову смиреност или катарзу: једно од два осећања која нас враћају алфа стању ума, искону, прапочетку.
      Мирослав Тодоровић својим чулима опажа језик природе, а потом песничким сензибилитетом попут блица фото-апарата осветљава слику коју тај језик твори било да се налази у завичајним планинама, породичној авлији или на мору: то је оно његово песничко перо које светли над лавиринтом белине,[1] јер све је бело док светлост унутрашњег блица не обоји путеве природе, док попут Аријадниног калема не усмери песника правим путем. Оним путем који је уствари пут трагања за самим собом и својим положајем у свету и природи. Чини се да песник уместо штапа (И штап се радује/ мом поласку у шуму./ Он родном месту.) када крене на ходочашће у природу, носи са собом перо које се радује повратку матици, песми коју ће онамо наћи. Песми која живи у шуму лишћа, цветању биљака, говору и тишини трава, бојама лептира и маслачка, ветровој игри, таласу и пени мора... На песнику је да ту песму осветли већ поменутим унутрашњим блицем, да у наизглед бесконачно истим покретима и звуцима природе открије скривено значење, метафору, симбол и поруку, и да их дарује читаоцу: ономе који је кадар да из једне песничке књиге сажетих слика ишчита више од написаног, да прође траговима једног ходочасника и великог поштоваоца природе. Ти трагови јасно су видљиви у линеарном надовезивању хаику песама: некада је песнику довољна једна песма да прикаже оно што је заокупило његову пажњу или у чему је нашао израз своје душе, а некада по неколико хаикуа чине варијације на исту тему, на исти трзај природе и утисак који је остао попут печата у песниковој души. Управо тада изгледа као да је трагајући за Суштином, Тодоровић неколико пута притисао дугме фото-апарата па у свакој слици направљеној у свега неколико секунди (фотографисаној речима из неколико различитих углова) пронашао по део те Суштине, по један пршљен стуба и да, тек тако поређане и надовезане, сумиране и у корелацији једна са другом, дају онај кичмени стуб који држи Универзум (спољашњи и унутрашњи) на месту.
   Простор у којем се лирски субјекат креће, простор је природе у ширем значењу, али он бива сужен са општег топоса на топос завичаја, родног села, дворишта и на крају куће која је у Црном пролећу комплементарна птичјем гнезду и означава све домове жртава бомбардовања, домове који су постали згаришта, али који ће бити обновљени новим рађањем најављеним појем петла. Са општег топоса, Тодоровић уме да пређе на конкретне топониме и да их једнако универзално прикаже као делове Космоса: Рзав (На обали Рзава/ слушам жубор -/ поезију с небом), Власина (Суво цвеће са Власине/ призва сећање -/ лето и висине), Нишава, Сићево (Међ бојама Сићева/ звезди се/ Рамонда сербика), Коритњак, али и на оне топосе који једнако представљају путеве у време колико у простор: сеоски пут (Сеоски пут./ Ветар витла прашину и/ Сене бивших путника), или пак на сопствену унутрашњост као унутрашњи универзум (микрокосмос): Склупчам се/ у се завучем ал/ невреме се не смирује. Невреме мора да остави какву рушевину након чега долази смирење, из те рушевине, из смрти нечега мора да дође васкрсење, рођење нечег новог (Сломљена олујом/ грана трешње у траву/ пала расцвала се.) – овом песниковом идејом инициран је мит природе у коме је вечито обнављање један вид креације. У том идејном сегменту збирке, изузетне су оне хаику песме које подсећају на Настасијевићеве стихове из песме Љиљани: Сама згажена биљка/ златан отвара цвет/ из ожиљка. У двема хаику песмама са истим мотивима пања и младице, Тодоровић јасно указује на однос између мртвог и онога што се рађа, јер рађање оживљава оно Ништа из којег је све постало:

Из трулог пања                                    Из трулог пања
расте младица.                                    расте младица.
                          Потомак из претка.                              Оживео и пањ.

   Сваким васкрсењем природе настаје један нови почетак који оживљава свој крају, нема рођења ако се тиме није ма у чему умрло. Почетак је тада суштински што и крај, све буде у свему, и ни краја ни почетка.[2]
    Лирски субјекат ове збирке користи мотиве из природе како би приказао своје душевно стање и своје емоције. Све што постоји у природи само је категорија великог броја огледала (или једног поломљеног?) која се састављају у целину онда када се из свих могућих углова услика одраз. Сваки покрет природе одјек је у песничкој свести, онај одјек који је повратна информација Апсолута на фреквенције човековог ума. Одјек који казује интимну причу једне душе иза које стоји прошлост, како индивидуална тако и колективна, а коју мами белина садашњости да у њеној круни свије своје боје и своја шарена крила попут лептира из једне од песама: На белу круницу/ слетео лептир./ Шарени се цвет. Тако свет добија боје човекове унутрашње драме, драме која стоји између радости и туге, гласног завијања сирена, цвркута птица и тишине немих. Драме која између таласа и стене постаје пена у мору вечности:

                            Талас и стење.                           Засја на трен стење.
                            Расу се писмо пучине                Распрши се талас.
                            у пену светлости.                    Пена о томе.

   Онако како је жртва рата Понела у склониште/ цео свој живот./ Албум са сликама, тако песник Мирослав Тодоровић дарује читаоца једним својим албумом, са хаику-фотографијама истргнутим из великог албума живота, поклања му низ слика над којима може да се наднесе и о којима може да размишља као о сопственим искуствима општења са природом. Сваки је хаику у овој збирци водено огледало над којим и сам песник медитира: Над водом/ гледам у свој лик./ Зачуђен и он ме гледа.
    У Шуму и лахору свака хаику песма је вода на чијој површини стоје обриси слика из природе, али испод које се крије дубина песничке мисли вечно окренуте добру као једином могућем принципу, ономе који рађањем и вечним обнављањем пркоси злу и црним пролећима.


[1] Једна хаику песма из збирке Шум и лахор гласи: Моје перо/ Над лавиринтом белине/ Светли васколико.
[2] Момчило Настасијевић.

      ________ М. Миленковић први пут публикује у "Заветинама" (нап. уредника)

недеља, 17. новембар 2013.

ХАЈДЕ СЕЛА ДА НАСЕЛИМО / Мирослав ТодоровићТодоровић у КоритњакуСтигох у Коритњак  29. октобра, у давно напуштено село, без иједног житеља, а надомак Ниш(Т)а. У јесењој тишини жубори чесма једини сведок да је овде било живота:. Жубор воде/ У јесењој тишини / Прича пустог села. У селу Коритњак нема ниједног становника и то још од 2002. године. У Политици, 13. мај 2012. читам: „За 15 година нестаће још 1.200 села у Србији, а већ  је 1900 напуштено. У Србији данас има око 50.000 напуштених кућа на селу…
 На плочи чесме слова: Овај водовод подигао је Централни хигијенски завод Београд Из кредита за јавне радове Министарства грађевина Уз сарадњу народа села Коритњака 1936. год. Чуј, народа, а сада све у корову. Ко да овде никада ничега није било. Само вода жубори,  грмови шипурка пламте. Плаво небо нада мном, планина преда мном. Коритњак село којег одавно нема. Гете каже да је све што је  прошло симбол. Коритњак је симбол за угашена села.  Испразнила их  је негдашња  индустријализација која је обећавала срећну будућност. Радићемо колико можемо, имати колико треба. Комунизам! Накриви капу, уживај, ово је заједничко. Бежи из села. Учи да не радиш. Нису хтели сељаци у град, у фабрике:
Видео сам многе фабричке раднике и раднице, многе којима је то тешко. Видео једне страшне очи. Не, за њих није фабрика, Сељак индустријски радник по психологији остаје сељак. Све њих нешто вуче горе у брда...“ Тако је 1962. писао песник Раде Томић.
У овој синтагми страшне очи  је семенка велике теме о  удесу српског сељака и села. Виделе су те страшне, уплашене, очи већ тада обећану „срећну будућност“. Пуста села, глухоту и безнађе, зарасле стазе и богазе, аветну тишину и судбинску метафизику. Да све јесте да не би било, или је људском уму дато до све/т   види из свог кратковеког бивства...
 Шта се десило са сељаком, на силу: „Градски човек, специјално наш, обезљућује се наглим преласком из села у град, наши грaдови су јучерашња села, нигде то не иде брже и шокантније него у земљи која је до пре сто година извозила само свиње и која грађанско друштво није ни имала, такорећи. Треба га зато тек оживети, оно тек настаје. Наш човек мора да прође фазу грађанина, човека у папучама пред телевизором, са колима због којих гладује и убија, са бесмисленим, лажним стилским намештајем, са пакетима услуга за кружна путовања, о викендима у село из кога је безглаво побегао, са децом која уче балете, и језике, и клавире...Том човеку, таквом, треба помоћи, ако га волиш. А он се може волети, ипак... (Политика, 30. окт. 2009. У поводу књиге записа „Залажем се за лаж“, З. Радмиловић)
Најмање три милиона Срба је најурено, сјурено са имања  у – немање. Из пашњака и воћњака – у двособне и трособне станове на Новом Београду. То је једно од најсуровијих етничких чишћења...”
O тамањењу српског села оставио је роман Младен Марков „Истеривање бога”, писао Иван Ивановић „Аризани”, Добрило Ненадић написа „Кишу”, али Ариљци се наљутише јер они су бољи, лепши и поштенији него у књизи. „Учени” избацише програмски из лектире „Прву бразду” Милована Глишића, тема сеоског живота и села поста табу тема…Ретко ко пише о селу. Пише Владимир Јагличић у приповеткама за које критика  не хаје:
 „А на селу се тешко оженити. Србија пропада услед многобројних сеоба, али највише од колективног исељења женске деце са села. Чим девојка намирише јесење блато, стајско ћубриво и свакодневни зној – бежи главом без обзира. Неће се никад удати, родиће у граду и ванбрачно, само да не пође за сељака.“ 
У пустом Коритњаку на пропланку мотрим чудо. Сјакти лимузина,  седи човек на камену,  мотри планинске пејзаже. Ја се изненадих, он зачуди. Из овог  је краја, у Холандији зарадио пензију. Дође овде да одмори душу. Каже да је у свету срео многе богате земљаке, али  нису били срећни, сви су жалили што су отишли. Када би се овде радило као тамо, када би овде као у Холандији свака стопа земље била обрађена?  Да они ово имају хранили би Европу.  Али, коме рећи?  Његови исписници који су остали штрајкују оседели не могу да оду у пензију. Зову да дође Вучић, ко да је Вучић соко тица свуда да стигне. Чекају  бољитак годинама, још не виде да од чекања вајде нема. Заборавили народну да „лењ дупе не рани“. Ишло се у погрешном правцу. Стигли до дувара, даље не може.  Ваља се вратити тамо где се скренуло.  Знано је да колико времена треба да у природи нешто нестане толико и још више треба да се врати. Неће бити лако.
“Будућност Србије је у пољоприврдеди”, каза наш Председник.  Само да  на томе не остане.  Шлајпик је одавно празан, у  салашима ни мишева више нема.  Нема села, све у ковраг зараста. Залуд доводе из света да кажу оно што стари Гаврило, домаћин из  Трешњевице, од свог оца  зна.   Све то сличи оној причи  како је тобож нека баба када су је одвели да гледа Шекспиров комад казала  како то одавно зна. Они кажу како треба да користимо своје ресурсе, потенцијале, капацитете, како нема јефтиних кредита.  Кажу да треба да оживимо села, да улажемо у пољоприврду. Кажу и оду.  Сакс, Кан и остали. Тобож ће својом памећу нама  помоћи. То што они казују је у нашим пословицама: У се и у своје кљусе. Дуг зао друг. Тешко лонцу који чека запршку из селаИ тако до рујне зоре. Треба населити села. Како? Онако како смо их негда раселили. Милом, или силом. На много начина. Може да се преузме неки модел од држава у којима је то давно уређено.
Што пре то боље, док не буде касно.  Ускоро   неће имати ко да  у казан народне кухиње ишта  тури. Од немања  горег јада нема. Зар Србија земља на брдовитом Балкану да има гладних? Остали смо без фабрика. Шта ће бити од градова без фабрика? Музеји бетонских кутија. Резервати гладних. Ваља се латити мотике.  Вратити тамо одакле су очеви  пошли у срећнију будућност. Јер, нема хлеба без мотике. То ће нам неки од светских  зналаца убрзо казати. И зато хајде села да населимо.  Док не буде касно...
О томе размишљам као повратаник у родну Трешњевицу уз мисао Милоша Црњанског: Човек путује по свету да би нашао шта треба, а враћа се кући да то нађе.

среда, 06. новембар 2013.

„Дан у запуштеном воћњаку“ / Мирослав Тодоровић

(О јабукама и нама)
Са јабуком на глави, М. Тодоровић (Фотодокументација З.)

Недељу дана сам се почетком септембра борио у старом воћњаку са незваним и
дивљим житељима. Виде нема домаћина па се уселили у воћњак: купина, коприва,
глог, брезе; буја народ шуме, грана се багрење. И храст је овде нашао станиште,
дивља трешња уз јабуку питому се привила. Самоникло руком ветра посејано буја
дрвеће а домаћа стабла се суше. Без бриге домаћина и воћњак нестаје ...И као што каза
Борхес да се песма сама пише ја стекох песму „Дан у запуштеном воћњаку.“
Воћњак је у овом тексту многолика метафора. Шта све не симболише? Као и
врт. Асоцира, шири гране на све стране. Метафора за језик, кућу, државу...Језик –
Воћњак. Шта све није непозвано ушло у српски језик. Сваким даном стране речи улазе
у воћњак српског језика. Свака туђа реч у воћњаку српског језика мука је домаћину.
А њих је све више. Закоровљују. И језик постаје колонија великих језика. Воћњак је и
књижевност. Закоровила се, додворава светским трендовима. Али ко за то хаје? Више
нико озбиљан за књигу и књижевност не пита.
О томе размишљам док самотан уљуђујем стари воћњак у завичају. И чудим се
како је једар коров, како дошљаци стабла цера, граба, ено и букве, ево јавора, стигли
ниоткуд, кипте од једрине. Домаћа се суше, свикле на човека, његову бригу. Домаће
су у људском склоништу изгубиле имунитет, ослабиле...
 Не старaш ли се о њиви запарложи се, подивља, коров је сколи и готово. Тако
ти је и са нама, намножило се много коров људи, чујем како говоре на ариљској
пијаци. Тешко ће сe то истребити. Богме, тешко. Ето, кукољ људи на све стране. А
ти се чудиш што је ’вако... Требим коров, хоћу да воћњак прогледа. Старе, добре,
сорте се више и не гаје. А још рађају, не предају се. Ове јесени родило као никад.
Нису прскане а рађају. Старе сорте: будимка, тамњаника, колачара, ђула, кантаруша,
петровача, шарунка, пожегача, ранка, округлица, дреновка, восковача, колачара,
лончара, зечица, такиша, лубеничарка… „То су само нека од бројних народских имена
за сорте у збирци Аутохтоно и гајено воће рудничко-таковског краја коју је сакупио
Природњачки музеј у Београду. Сакупио, да би сачувао. За неко боље време и неке
мудрије људе.“
 Родило, преродило, као да нешто најављује. Опадају јабуке, нема ко да бере, ни да
скупља. У земљи незапослених нема ко да ради. Скупљају стари, понеки повратник,
пензионер. Откупна цена 7 дин. Смањише на 6 дин. па на 5. Џакчић јабука за литар
сока у продавници. Нема рачуна. Шта да купи када скупи 100 кила? А треба скупити,
изнети, пренети до откупног места. Оно мало сељака згрбио терет и године. Људи као
једногрбе камиле. Не могу, веле, да гледају како и зрело воће пропада.
 Зашто власт нешто не учини? Власт има преча посла, треба да чува власт, а не да
брине о селима која нестају и воћу које пропада. Продавнице су пуне увозног воћа,
зар није лакше да се купи. Пусти шта ће бити сутра. Каже света књига: Не брините се,
дакле, за сутрашњи дан, јер ће сутрашњи дан имати своје бриге. Доста је сваком дану
свога зла“ (Матеј 6:33, 34).
 Чуди се повратник из Аустралије стари Гаврило: „Па ви сте, вели, земља чуда. Ово
су живе паре. Да се убере, прикупи, спакује, преради, прода. Шта би други дали да ово
имају. Само сиротиња не ради и не штеди...“
Али залуд, труле јабуке, шљиве... Непрскане, без хемије. Опада, али и на грани се
одржи, под снегом у трави пролеће дочека. Дочека путника намерника, ловца. У оно
време Књаз Милош је заповедио да се воће сади и поред пута. Није могла њива да се
запусти, у коров да зарасте. Данас нико за то не хаје.
 Ново време, стигле нове сорте јабука по мери дигитрона и трговаца. Старе живеле,
и још живе, без хемије. По стотину љета и више. Нове сорте мора да се бране и хране
хемијом. И воће са на неки начин дрогира, постало зависник, од хемије. Тако и живи,
15 година а већ старо. Још није никло, није листало, треба га шкропити препаратима.
У њима нови вирус који не да да се биљка одбрани. Прскај, не дозволи му да предахне.
Нова јабука нема укус, али је лепа. Споља гладац...Не мирише, не трули, неће је
ни црв, ни оса, ништа...Као да је пластична. Сада задоцнело опомињу да се треба
спасавати од хемије, треба органска храна, стајњак... Јер, хемија у храни је узроковала
и нове болести. Али кога за то брига? Ти пуцаш од муке, њима пуца прслук за твоју
бригу. Село пусто, све сишло у поље, до пута, варошком животу се тобож примакло.
У брдима мирише зрело воће које нико не скупља. Нигде живе душе. Село се тули. У
„Политици“, 13. мај 2012. пише: „За 15 година нестаће још 1.200 села у Србији, а већ је
1600 напуштено.“ Србија је све више пуста земља. Напуштено 1.600 села. (В. Н. 14.
јул 2013). Пусто и глуво, има баба, нема деда, ђеца се по свету разишла.
Чујем: гракће гавран, на главу ми слеће кос, сеница с астала мрве односи. Већ пети
дан нико да прође, немам код кога да одем, нити има ко да ми дође.
Сретнем 10 септембра, у цик зоре, човека с ловачком пушком. Ја се изненадих
он зачуди. -Има ли зечева? Нема, сатре све хемија...Све мање је и птица. Нема сврака,
креја... Пита: Откуд ја овде? Вратио се тако, као и ја, понеки пензионер, не задржи се,
оде. Видимо се на Дивљаци, и у Ариљу. Не препознајемо се, него већ оседели после
десетлећа упознајемо. Како нам је знамо, али о томе не причамо, него се лажући и
хвалећи тешимо.
 Негде у јулу заустави ме у Ариљу старица. - Не познајеш ме ? - пита зачуђено.
А ја се сетим како je Црњански уочи повратка у домовину рекао: - Страшно ми је
да се вратим у Београд после толико година. Најтужније ми је што ћу видети све
оне некада лепе жене - сада бабе. Старица, моја ђачка симпатија. Вукао је за кике,
негда. Како ли тек ја изгледам у њеним очима? И моји исписници повратници исто
замишљени. Где си био, где младост оставио те сада свој животић матор овде давиш. И
да хоћеш нешто да урадиш немаш с ким. Свуда задоцнили, доцно прогледали. Немаш
више у селу коме, ако имаш, да платиш нешто да се уради. Њиве зарастају у коров,
шума се враћа на своје раније поседе. Тамо где смо негда сејали сада је шума, где смо
брали кукуруз сада скупљамо печурке. Док и њих хемија не затре.
 Падају ми на ум речи Поглавице Сиетла: „ Шта снађе земљу - снађе и њену децу.
Пљује ли човек на земљу - пљује на себе самога. Земља не припада човеку - човек
припада земљи. То добро знамо. Све је у међусобној вези, као што је породица крвљу
сједињена. Све је повезано. Није човјек творац разбоја живота, већ је само влакно у
њему. Што учини са разбојем - чини са собом...“
 Вратио сам се да, под старе дане, копам, пишем, тешим како писац емигрира у
самоћу, како је „књижевност најдубља приватна ствар живота“. А од живота ни трага.
У селу поготову, о градовима да не казујем. Пишем о томе, кварим артију. Отписује ми
песник Винко Шелога:
„Да је живот земљоделаца лак и леп, села се не би празнила, остајала пуста. Речи
село, сељак, су погрдне, сељаци презрен друштвени слој.
Кад поумиру ови који су се родили на селу, који нису напуштали село, а то ће се
неминовно десити, ко ће обрађивати земљу у Србији? Кинези?“
Не треба бити Митар Тарабић из Кремана па видети на шта ће ово изаћи и шта ће
нас све још снаћи. Хоће ли нас бити за под шљиву, када су нам се и шљиве осушиле.У
Библији Пророк Озеј каже: „Страда народ мој, јер је без знања!..“ А због чега ми
сироти нестајемо, зар је наше незнање толико силна ала која нас гута?